Yn dathlu ein 10fed, bydd gan Wyl Ddefaid Llanymddyfri gweithgareddau gwych dros  benwythnos  21 a 22 o fis Fedi.  – Llandovery Sheep Festival

Yn dathlu ein 10fed, bydd gan Wyl Ddefaid Llanymddyfri gweithgareddau gwych dros  benwythnos  21 a 22 o fis Fedi. 

Yn dathlu ein 10fed, bydd gan Wyl Ddefaid Llanymddyfri gweithgareddau gwych dros  benwythnos  21 a 22 o fis Fedi.   Mae’r Wyl yn ymwneud â dathlu ein ffermwyr lleol a threftadaeth  y porthmyn, sy’ erioed yn  gysylltiedig a Llanymddyfri, felly fydd gyda ni arddangosau cynhyrchwyr bwyd a diod lleol, ac hefyd yn tynnu sylw at ein crefftwyr gwych. Mae llawer yn digwydd yn ein rhan fach ni o Sir Gâr ac rydym am i bawb wybod amdano, a dyna pam rydym wedi gwneud y digwyddiad AM DDIM i’r cyhoedd ei  fynychu.

Bydd grŵp ail-greu Llychlynnaidd – Y Blaeddau Du yn llwyfannu brwydrau ffug, a dangos eu sgiliau arfau a chrefft i ni; gall plant dan 10 oed ddysgu sut i ffurfio ‘wal darian’ a brwydro yn erbyn rhyfelwyr y Llychlynwyr!

Mae darpariaeth dda ar gyfer ein cyfeillion pedair coes;  sioe gŵn anwes ac mae cyfle hefyd i weld ein bugeiliaid talentog yn gweithredu dros y treialon cŵn defaid.  Mae gennym ddetholiad o gyrsiau crefft i chi eu mwynhau gan gynnwys: taith fforio bwyd gwyllt, arllwys gemwaith pewter, ac yn ein llawn chyfarpar theatr fwyd bydd gennym ddetholiad o gogyddion yn rhoi arddangosiadau coginio, sgiliau a sgyrsiau i ni ar bynciau o wneud bara i faeth.

Bwytewch fwyd da – bwyd lleol.  Byddwch yn gallu gwneud hynny gyda’n cynhyrchwyr bwyd a diod gwych.  Gellir eu gweld yn gwerthu eu cynnyrch yn ein pabell fwyd, ond os ydych chi’n chwilio am yr anrheg unigryw yna gallwch fynd ymlaen i’n dwy babell grefft lle bydd ein cynhyrchwyr talentog iawn yn gwerthu eu cynnyrch.   Bydd aelodau lleol yn arddangos eu sgiliau troelli a gwehyddu â llaw, ynghyd ag arddangosiadau gwaith coed, ac wrthgwrs gallwn byth anghofio ein harddangosfa o ddefaid brîd brodorol a phrin.

Ar gyfer ein hymwelwyr egnïol mae gennym ni ras hwyl, a’r ras sach gwlân i dimau o bedwar.  Fe welwch chi nhw yn rasio o amgylch sgwâr y farchnad yn cario sach wlân yn bwyso 70kg i frwydro allan am wobr sylweddol o arian.

Mae yna hefyd gymysgedd eclectig o gerddoriaeth fyw, a chyflwyniadau ar bynciau yn amrywio o wlân i achub draenogod, ynghyd ag arddangosfeydd a digwyddiadau eraill gan gynnwys Martyn Geraint, diddanwr plant.

Wedi’r holl gyffro, os ydych yn llwglyd neu’n sychedig, bydd gennym bwyd stryd, caffis lleol a siopau bwyd parod ’all gynnig rhywbeth sy’n addas i bawb.

Felly, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur!  Fydd yna groeso mawr yn eich disgwyl, ac fel y dywedwyd  ynghynt yn  RHAD AC AM DDIM!

 

 

 

X